KOMPLEKSOWA OFERTA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DLA TWOJEGO OBIEKTU

Urządzenia przeciwpożarowe

Urządzeniami przeciwpożarowymi są wszystkie stałe lub półstałe urządzenia i przyrządy, które zapobiegają powstawaniu pożarów, umożliwiają ich wczesne wykrywanie i eliminowanie ich skutków. Mogą być one uruchamiane automatycznie lub ręcznie.

Urządzeniami przeciwpożarowymi są gaśnice i urządzenia gaśnicze, drzwi i bramy przeciwpożarowe, elementy systemów sygnalizacji pożarowej, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, pompownie przeciwpożarowe, urządzenia oddymiające i inne. Klasyfikacja urządzeń przeciwpożarowych określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Nasza firma zajmuje się profesjonalną dostawą, montażem oraz konserwacją urządzeń przeciwpożarowych wszystkich renomowanych producentów dostępnych na rynku. Pracujemy zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń p.poż., obowiązującymi przepisami oraz normami PN-EN, a także wytycznymi NFPA, VdS i FM Global.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

gaśnica

Gaśnice

Gaśnice klasyfikowane są jako podręczny sprzęt gaśniczy. Ich głównym celem jest zapobieganie rozwojowi pożaru. Znajdują się obligatoryjnie w większości obiektów, aby osoby znajdujące się w budynku mogły ugasić pożar w jego wczesnej fazie.

Istnieje wiele typów gaśnic, ponieważ różne materiały palne powinno gasić się innymi środkami i w taki sposób są zaprojektowane poszczególne rodzaje gaśnic. Na rynku znajdziemy gaśnice do gaszenia pożarów typu A, B, C, D i F. Poprawne dobranie gaśnic do obiektu oraz ich odpowiednie umiejscowienie oraz oznakowanie to klucz do skutecznego zabezpieczenia obiektu. Nawet jeśli dojdzie do sytuacji, w której w obiekcie pojawi się ogień, będzie można szybko ograniczyć jego rozprzestrzenienie się.

W naszej firmie WBL Invest oferujemy profesjonalne doradztwo w doborze odpowiedniego typu gaśnic dla Twojego obiektu. W zakresie naszych usług znajdują się również przeglądy i czynności konserwacyjne takich urządzeń.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Hydranty wewnętrzne, inaczej zwane instalacją wodociągową przeciwpożarową, są jednymi z najważniejszych i najczęściej spotykanych w obiektach urządzeń przeciwpożarowych (zaraz po gaśnicach). Instalacje te składają się m.in. z rurociągu zasilanego w wodę do celów przeciwpożarowych oraz z hydrantów. Możemy wyróżnić 3 rodzaje hydrantów wewnętrznych:

Z kolei hydranty zewnętrzne służą do zaopatrzenia obiektu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Instalacja wykorzystywana jest głównie przez jednostki Straży Pożarnej podczas prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej. Główny podział hydrantów zewnętrznych to podział na hydranty zewnętrzne naziemne i podziemne.

W WBL Invest doradzimy odpowiednią instalację do Twoich potrzeb, zaprojektujemy ją i zamontujemy. Możesz również skorzystać z naszej oferty na regularne przeglądy konserwacyjne, pomiary wydajności hydrantów oraz badania węży hydrantowych.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe to jeden z ważniejszych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Dzięki zastosowaniu w obiekcie drzwi przeciwpożarowych możemy oddzielić strefy pożarowe i wybrane pomieszczenia. Wydzielenie pożarowe części budynku od siebie jest pomocne w trakcie ewakuacji i przeprowadzania akcji ratowniczej. Drzwi ppoż nie tylko chronią przed przedostaniem się ognia do innej części obiektu, ale również chronią przed wysoką temperaturą czy przedostawaniem się dymu. Istnieją różnego rodzaju drzwi ppoż mające różne klasy odporności ogniowej. Ich dobór powinien zależeć od rodzaju i przeznaczenia budynku.

W przypadku dużych powierzchni otworów proponujemy zastosowanie bramy przeciwpożarowej. Brama przeciwpożarowa przesuwna doskonale sprawdzi się w odcięciu obiektu, chroniąc go przed przedostawaniem się ognia, temperatury i dymu. Bramy przeciwpożarowe stosowane są najczęściej w obiektach wielkopowierzchniowych jak magazyny, garaże, hale wystawowe i centra handlowe. Zaleca się stosowanie bram przeciwpożarowych wszędzie tam, gdzie przemieszcza się duża liczba osób.

Nasza firma zapewni Ci wsparcie w doborze odpowiedniego rozwiązania dla Twojego obiektu, a nasi specjaliści dostarczą i zamontują wybrane przegrody ogniochronne w Twoim obiekcie.

Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne

Znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne to jedne z podstawowych elementów zabezpieczenia obiektów i ich użytkowników na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji. Znaki ppoż mają za zadanie określenie lokalizacji i identyfikacji sprzętu przeciwpożarowego. Znaki ewakuacyjne określają natomiast rodzaj i kierunek dróg ewakuacyjnych. Znaki z właściwościami fotoluminescencyjnymi pozwalają na oznakowanie sprzętu ppoż oraz dróg ewakuacyjnych w sposób widoczny także w trakcie zaniku oświetlenia w obiekcie.

Właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami są zobowiązani do oznakowania obiektów znakami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi.

WBL Invest wspiera Klientów w odpowiednim doborze, rozmieszczeniu i montażu znaków przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.

Chcesz poprawić bezpieczeństwo swojej firmy? Zapraszamy do kontaktu!

Scroll to Top